Ongekend flexibel

De meest flexibele makelaar in de Alpen ook voor ski objecten

Vriendelijk, flexibel en resultaatgericht. U bent in goede handen. We maken de verkoop van uw 2e huis een geweldige ervaring, en de zoektocht naar een nieuwe woning een feest.

Ski objecten kopen in Oostenrijk en Zwitserland

 Wij hebben de beste knowhow

Ski objecten kopen in Frankrijk en Italie

 Wij hebben de beste knowhow

Seperator

Een huis in Oostenrijk kan erfbelasting besparen

14-11-2013

Een huis in Oostenrijk kan erfbelasting besparen

Het is niet in brede kring bekend dat Nederlandse ingezetenen erfbelasting (vroeger : successierecht) kunnen besparen door het kopen van een huis in Oostenrijk. Hierna zal ik proberen uit te leggen waarom dat zo is.

 

De hoofdregel (art.1 lid 1) in de Nederlandse Successiewet (SW) is dat de erfgenamen van een erflater (overledene) die ten tijde van diens overlijden ingezetene was in Nederland, in principe over het gehele (wereld) vermogen van die erflater in Nederland erfbelasting verschuldigd zijn die grofweg van 10% kan oplopen tot 40% van dat vermogen, afhankelijk van de graad van verwantschap tussen erflater en de erfgenamen (art. 24 SW). Zelfs indien de overledene ten tijde van zijn/haar overlijden niet meer woonachtig was in Nederland, kan er op grond van art. 3 lid 1 SW) nog erfbelasting in Nederland verschuldigd zijn. Slechts indien de erflater langer dan tien jaar niet meer in Nederland woonachtig was, wordt diens nalatenschap in principe niet meer met Nederlandse erfbelasting belast. Natuurlijk zijn er uitzonderingen op deze hoofdregels, die veelal zijn gebaseerd op door Nederland met andere landen gesloten belastingverdragen. Op het gebied van erfbelasting/schenkbelasting is er slechts een relatief beperkt aantal verdragen door Nederland gesloten. Een daarvan is het verdrag de dato 26 november 2001 (Traktatenblad 2002/27) tussen Nederland en Oostenrijk, hierna aangeduid als het Successieverdrag.

 

Op grond van artikel 5 van het Successieverdrag worden door Nederlandse ingezetenen in Oostenrijk in eigendom bezeten onroerende vermogensbestanddelen (= o.m. huizen en appartementen), belast met erfbelasting in Oostenrijk en dus niet in Nederland.  In 2008 is de erfbelasting in Oostenrijk afgeschaft, wat er dus toe leidt dat er over huizen/appartementen, gelegen in Oostenrijk, door de erfgenamen van een overleden Nederlands ingezetene, geen erfbelasting verschuldigd is. Een eenvoudig cijfermatig rekenvoorbeeld : Stel een Nederlands ingezetene, die eigenaar is van een in Oostenrijk gelegen huis/appartement, met een waarde van € 500.000.-, komt te overlijden met achterlating van twee kinderen/erfgenamen, dan zal er over dit huis/appartement geen 20% erfbelasting verschuldigd zijn, een besparing derhalve van € 100.000.-. Zou dit (buiten)huis in Nederland hebben gelegen, dan zou er ter zake van dat onroerende vermogensbestanddeel wel € 100.000.- erfbelasting door die kinderen verschuldigd zijn geweest. Diezelfde regeling geldt ook voor schenkbelasting (voorheen : schenkingsrecht), nu de heffing daarvan voor onroerend goed  van Nederlandse ingezetenen, gelegen in Oostenrijk eveneens op grond van voormeld artikel  5 van het Successieverdrag is verwezen naar Oostenrijk. Ook die belasting is door Oostenrijk afgeschaft, zodat schenkingen van dat soort vermogensbestanddelen eveneens zullen zijn vrijgesteld van schenkbelasting omdat Oostenrijk ook die belasting heeft afgeschaft.

 

De conclusie luidt dus dat het in het kader van estate planning (nalatenschapsplanning), aantrekkelijk kan zijn voor Nederlandse ingezetenen om een (vakantie)huis in Oostenrijk te kopen, nog daargelaten de andere redenen waarom een dergelijke investering het overwegen waard kan zijn, zoals daar zijn de mooie natuur, het relatief lage prijsniveau en het relatief stabiele economische klimaat in Oostenrijk.

 14-11.2013

Mocht u behoefte hebben aan nadere toelichting over dit onderwerp, aarzelt u niet contact op te nemen met de auteur van deze korte uiteenzetting : Mr Thijs Vermeulen, estate planner/advocaat en oud-notaris, Nassau Odijckstraat 32, 2596 AX Den Haag, tel. 0031-(0)651522417/e-mail : thijsverm@gmail.com, zelf eigenaar van een chalet bij Zell am See/Kaprun.

Ski objecten kopen in Frankrijk

 Wij hebbn de beste knowhow

 

 

We horen graag van u !

Klik hier om uw gegevens achter te laten, of bel met 06 15 344 110.

Inloggen

Inloggen op mijn Alpine Second Homes. Heb je nog geen account? Maak er direct één aan!

Vergeten?

Nog geen account?

Recent bekeken